Миколаївський факультет морського та річкового транспорту ДУІТ продовжує славетні традиції вищої морської освіти, закладені ще Чорноморським штурманським училищем наприкінці XVIII століття. Цей навчальний заклад виник у Миколаєві в часи російсько-турецьких воєн та колонізації Північного Причорномор’я як центр підготовки кадрів Російського імперського флоту. За 60 років з його стін вийшли такі легендарні постаті, як: капітан славетного бригу «Меркурій» О.І.Казарський, геніальний інженер суднобудування С.І.Чернявський, всесвітньо відомий гідрограф, автор лоцій Азовського, Чорного та Середземного морів, генерал-майор Е.П.Манганарі, адмірал, командуючий Чорноморським флотом і начальник портів Миколаєва та Севастополя М.А.Аркас, контр-адмірали Н.Д.Ворожайкін, М.К.Силистров, В.М.Сухомлин. Їхні імена навіки вписані у літопис морської справи.

Поразка Росії у Кримській війні 1853-1856 рр. стала шоком для імперії, але найбільш гостру кризу вона спричинила в місті Миколаєві. Відповідно до положень Паризького мирного договору Чорне море проголошувалось вільним від воєнних флотів. У результаті, майже зупинилась робота усієї суднобудівної галузі, а попит на військово-морські кадри повністю зникає. Саме тому влада припинила діяльність «Штурманської роти».

У дореволюційні та радянські часи в місті діяли різні освітні морські заклади: Училище флотських юнг (1804), Морехідні класи (1873), Фабрично-заводське училище водного транспорту №6, Школа морехідного навчання (1945). Проте усі вони надавали лише профтехнічну та середню технічну кваліфікацію.

Сьогодні ж традиції, закладені ще викладачами та випускниками Чорноморського штурманського училища, отримали якісно нові можливості для розвитку. 31 жовтня 2011 року відповідно до наказу Міністра освіти і науки України №1242 було створено Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.IMG_1723

Зараз факультет проводить всебічну підготовку майбутніх фахівців командного складу для суден змішаного «ріка-море» плавання за напрямом «Морський та річковий транспорт», які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за професійним спрямуванням «Судноводіння» та «Експлуатація суднових енергетичних установок».

Навчальний процес здійснюється науково-педагогічними працівниками які мають вчені звання, наукові ступені та професіоналами-практиками старшого командного складу морських суден (капітани дальнього плавання, механіки першого розряду), які мають багаторічний досвід викладацької діяльності, є авторами підручників та методичних розробок, викладають на високому методичному рівні.

Сьогодні Миколаївський факультет має відповідну матеріально-технічну базу для повноцінної підготовки майбутніх фахівців. Навчання  бакалаврів здійснюється на загальній площі 9546.31м² в тому числі аудиторії,спеціалізовані кабінети, лабораторії (3239.91 м²), бібліотека (51.4 м²), гуртожиток (468.3 м²), водна станція (868.7 м²), навчально-тренажерне судно УТС–313(1513.8 м²) забезпечене полігонами: пожежним, боротьби з водотічністю, рятувальних засобів, машинним відділенням з головними двигунами, суднової енергетики та електрообладнання, палубних механізмів та систем.

DSCN4506

Для підготовки бакалаврів наявні спеціалізовані кабінети, навчально-виробничі майстерні, лабораторія діючих механізмів, яка повністю імітує машинне відділення морського судна, спортивний майданчик та стадіон, їдальня, медичний кабінет, спортивна зала, актова зала.

Навчальні аудиторії обладнані навчально-демонстраційним матеріалом, комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами.

Для навчання використовуються: комп’ютерна програма «Морський стендово – тренажерний навчальний комплекс», яка забезпечена технічною документацією, методичними рекомендаціями, тренажери: сучасний повномасштабний навігаційний тренажерний комплекс, до якого входить тренажер електронної картографії ECDIS, тренажер з використання на навігаційному містку електронавігаційного та радіонавігаційного приладдя, радіолокаційний тренажер РЛТ та ЗАРП, а також тренажер Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха і забезпечення безпеки.

Будівля Миколаївського фвкультету

Усі забудови мають висновки державної санітарно-епідеміологічної служби щодо можливості проведення освітньої діяльності та районного відділу ГУМНС України про належний протипожежний стан приміщень.

Миколаївський факультет морського та річкового транспорту має достатню матеріально-технічну базу та кадровий склад для забезпечення навчального процесу та проходження практик.

Миколаївський факультет морського та річкового транспорту ДУІТ чекає на Вас!